Etički kodeks

Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe

Etički kodeks i smjernice profesionalnog ponašanja

Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe očekuje od svojih članova profesionalan pristup radu i struci. Članovi se moraju pridržavati etičkog kodeksa i svih njegovih smjernica za profesionalno djelovanje kao uvjeta za članstvo u Društvu. Ovaj dokument služi kao vodič za sve članove HDPZJG-a i opisuje etička načela, vrijednosti i standarde ponašanja članova u njihovom profesionalnom djelovanju.


Članovi i članice Društva djeluju prema osnovnim načelima:

 • iskazuju poštovanje prema svim dionicima,
 • svjesni su mogućih kulturnih razlika između sudionika u komunikacijskoj situaciji,
 • promiču kvalitetu,
 • ne diskriminiraju,
 • preuzimaju profesionalnu odgovornost,
 • svjesni su svojih profesionalnih kompetencija,
 • svjesni su komunikacijskih potreba klijenata,
 • prevode isključivo kada su za to mentalno i fizički sposobni.

Uvijek vode brigu o:

 • točnosti prijevoda,
 • preciznosti prijevoda,
 • cjelovitosti prijevoda,
 • povjerljivosti informacija.

U svom radu:

 1. profesionalno pristupaju svojim jezicima:

  • (a) rade jezike s kojih i na koje mogu kvalitetno prevoditi,
  • (b) stručno se i trajno usavršavaju u svim radnim jezicima,
  • (c) trajno prikupljaju građu za pripremu vokabulara u različitim tematskim područjima,
  • (d) prate aktualna događanja u zemlji i svijetu,
  • (e) prevode u duhu jezika;
 2. profesionalno pristupaju poslovnim zadacima:

  • (a) prihvaćaju samo one poslovne zadatke u kojima razumno mogu pretpostaviti da će pružiti kvalitetnu uslugu s obzirom na svoje znanje i iskustvo,
  • (b) pažljivo se pripremaju za jezične, situacijske, komunikacijske i druge pretpostavljene aspekte prihvaćenog zadatka,
  • (c) na svakom zadatku poštuju i promiču pravila struke,
  • (d) prevode svim klijentima bez iznošenja vlastitog mišljenja o tematici,
  • (e) neutralno prevode i gluhim i čujućim osobama, bez diskriminiranja, odnosno zauzimanja strana,
  • (f) prevode sve informacije, nepristrano,
  • (g) odabiru primjeren registar,
  • (h) vode računa o primjerenim radnim uvjetima (posebno o vidljivosti i o tome da mogu dobro čuti),
  • (i) svjesni su svog utjecaja na komunikacijsku situaciju i trude se smanjiti taj utjecaj,
  • (j) pažljivo promišljaju o svakoj fazi, prije, za vrijeme i nakon zadatka,
  • (k) o spriječenosti da prevode na prihvaćenom zadatku obavještavaju sve relevantne dionike što je ranije moguće;
 3. profesionalno pristupaju klijentima:

  • (a) pristojno komuniciraju,
  • (b) prema svim sudionicima,
  • (c) na zadatke dolaze u odjeći primjerenoj situaciji u kojoj prevode, čisti i uredni,
  • (d) dolaze na zadatak na vrijeme, uvijek prije početka,
  • (e) prilagođavaju se komunikacijskim potrebama klijenata,
  • (f) prednost u prilagodbi komunikacijskim potrebama stavljaju na potrebe onog klijenta koji je u nepovoljnijem položaju u komunikacijskoj situaciji,
  • (g) čuvaju povjerljivost informacija o klijentima i poslovnim zadacima,
  • (h) uvijek odrađuju prihvaćen posao osim u slučaju više sile,
  • (i) vode brigu o svome fizičkom i psihičkom zdravlju;
 4. profesionalno se odnose prema struci i kolegama:

  • (a) pridonose unapređivanju struke kroz angažman u strukovnim udruženjima,
  • (b) redovito sudjeluju u edukacijama i vježbama prevođenja,
  • (c) pridonose unaprjeđivanju struke kroz podršku novim kolegama,
  • (d) ne ogovaraju kolege ili struku, a osobito ne na javnim mjestima/mrežama kada je posljedica nepravedan gubitak ugleda,
  • (e) spremni su na pružanje podrške svim sudionicima prevoditeljskog tima,
  • (f) surađuju s drugim stručnjacima (npr. učiteljima, nastavnicima i profesorima u školama, liječnicima i medicinskom osoblju u zdravstvenim ustanovama, i sl.),
  • (g) pridržavaju se etičkog kodeksa i smjernica profesionalnog ponašanja,
  • (h) jasno, svugdje i uvijek promiču pravila struke, kako u komunikaciji sa svim dionicima, tako i svojim ponašanjem i radom.