O nama

Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika

 

Cilj Društva je udruživati prevoditelje hrvatskog znakovnoga jezika (čujuće i gluhe osobe) te razvijati i unaprjeđivati svijest svojih članova o prevoditeljskoj struci, etici i odgovornostima.

Društvo sukladno ciljevima djeluje na području zaštite ljudskih prava te obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge jesu:

  • aktivno doprinositi obrazovanju i usavršavanju prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika
  • izraditi i razvijati Etički kodeks za prevoditelje hrvatskog znakovnog jezika
  • štititi prava i položaj Društva, članova Društva i korisnika usluga prevođenja znakovnoga jezika
  • surađivati s korisnicima (osobama koje koriste usluge prevođenja na znakovni jezik), s konferencijskim prevoditeljima drugih jezika, s prevoditeljskim i srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu, nadležnim tijelima i javnosti u promicanju standarda profesije prevođenja znakovnog jezika, etičkih standarda i uvjeta na radu te unapređivanju kvalitete prevođenja znakovnog jezika
  • priređivati samostalno ili s ostalim prevoditeljskim udrugama ili ustanovama seminare, tečajeve i ostale oblike usavršavanja prevoditelja
  • objavljivati pisane materijale radi općeg i strukovnog obavještavanja članova i javnosti o radu Društva
  • predlagati jedinstveni cjenik prevoditeljskih honorara za područje Republike Hrvatske, za svoje članove

Gospodarske djelatnosti Društva su izdavačka djelatnost te organizacija seminara i tečajeva.

Upravni odbor

Nives Gotovac

Dorijana Kavčić

Marija Šoić

Nadzorni odbor

Nadija Lovreković

Nenad Bolfek

Sara Frey

Povjerenstvo za etička načela

Sandra Fabijanić

Suzana Denić

Dijana Vincek