Odluka o izmjenama radnih obveza COVID-19

Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe

Prema preporuci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom (COVID-19), donosim ovu Odluku o izmjenama radnih obveza osoba zaposlenih na projektu Širenje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika za gluhe i nagluhe osobe, UP.02.2.2.09.0003, financiranog od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Obzirom na Odluku navedenog stožera o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (NN 82/15, 118/18 i 31/2020), osobe zaposlene na navedenom projektu na mjestima tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika za vrijeme trajanja ovih mjera će obavljati samo neophodne prijevode na terenu, poštujući pri tome sva sadašnja i buduća pravila Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a u svrhu smanjenja izloženosti virusu COVID-19. Svi ostali prijevodi, gdje je to moguće, će se obavljati putem sredstava za komunikaciju na daljinu (Skype, WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, video pozivi i slično) putem računala i/li mobilnih uređaja.

Osobama zaposlenima na drugim radnim mjestima na projektu se određuje rad od kuće, a s ciljem neometanog nastavka rada na projektu kao i odvijanje istoga.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te vrijedi 30 dana, a prema preporuci i odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Predsjednica

Mirjana Juriša

19.03.2020.

Odluka o izmjenama radnih obveza COVID-19