Održano uvodno predstavljanje projekta širenje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika za gluhe i nagluhe osobe

Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe

Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe je 26. travnja 2019. godine u 11:00 sati u prostorijama Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba, Kneza Mislava 7/1, održalo Uvodnu konferenciju projekta pod nazivom "Širenje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika za gluhe i nagluhe osobe, UP.02.2.2.09.0003" koji se provodi uz potporu Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u okviru otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) u iznosu od 630.712,00 kn.

Sudionike konferencije pozdravila je Nives Gotovac, članica upravnog odbora Hrvatskog društva prevoditelja znakovnog jezika za gluhe koja je ukratko predstavila Društvo i njegove djelatnosti.

Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe je udruga koja okuplja prevoditelje znakovnog jezika (čujuće i gluhe osobe). Sukladno ciljevima, Društvo djeluje na području zaštite ljudskih prava te obrazovanja, znanosti i istraživanja. Društvo čini tim ljudi koji posjeduju znanja i vještine koji jamče kvalitetu pružanja usluge tumača i prevođenja osobama oštećena sluha.

Sudionicima uvodnog predstavljanja obratila se i koordinatorica projekta Iva Radić koja je ukratko predstavila projekt. U svojoj prezentaciji upoznala je sudionike sa ciljevima, svrhom i opravdanošću te aktivnostima projekta.

Projekt se provodi u razdoblju od 26 mjeseci a krajnji mu je cilj pružiti uslugu tumača/prevoditelja za 20 gluhih i nagluhih osoba s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije koji su stariji od 18 godina života i smatraju se osobama s invaliditetom čime će doći do veće socijalne uključenosti ove marginalizirane skupine u društvu.

Gluhoća nije vidljiva za širu socijalnu sredinu kao druge vrste invaliditeta, a zbog nemogućnosti komunikacije s članovima društvene zajednice, gluhe osobe imaju problem u socijalnoj adaptaciji. Gluhim osobama društvo treba osigurati jednak pristup informacijama kao što ga imaju i čujući. Jednak pristup informacijama omogućava im jednake mogućnosti obrazovanja i ravnopravnog sudjelovanja u društvenom životu te je osnovno ljudsko pravo gluhih i čujućih soba. Jezik je najvažnije sredstvo ljudske komunikacije, a kod gluhih osoba je to znakovni jezik. Različiti međunarodni dokumenti zahtijevaju zaštitu i unaprjeđenje znakovnih jezika te upotrebu znakovnog jezika u svim životnim situacijama i korištenjem usluga prevoditelja znakovnog jezika a ovaj projekt svakako tome pridonosi.

Za više informacija o Europskim fondovima posjetite:

Europski strukturni i investicijski fondovi

Europski socijalni fond