Važnost prevoditelja za gluhe osobe

Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe

Na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije živi najveći broj gluhih osoba kojima je potrebna podrška prevoditelja znakovnog jezika kako bi se što lakše i kvalitetnije integrirale u društvo. Gluhe osobe zbog specifičnosti invaliditeta trebaju određenu prilagodbu i pomoć u razumijevanju mnogih sadržaja iz svakodnevnog okruženja i korištenju javnih usluga poput zdravstva, obrazovanja, prijevoza, stanovanja itd. Gluhe osobe ne mogu sudjelovati u društvenoj zajednici te postoji potreba za stalnom prisutnošću prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika. Upravo zbog nemogućnosti komunikacije s ostalim članovima društva, gluhe osobe su najisključenija društvena grupa. Probleme gluhih osoba lakše ćemo shvatiti ako pojasnimo da gluha osoba ima teškoće u ovladavanju hrvatskim jezikom na koji se nadovezuje i problem ovladavanja tj. korištenja glasovnog jezika i drugih uobičajenih sredstava komunikacije. Ovaj problem najbolje je uočljiv na području primanja informacija. To konkretno znači da gluha osoba bez obzira na dobro poznavanje jezika neće razumjeti poruku upućenu na njoj neprimjeren način jer se ne može oslanjati na prijem putem sluha. Gluha osoba se može samostalno kretati i relativno samostalno živjeti, no ipak joj je za razumijevanje mnogih sadržaja iz životnog okruženja potrebna određena prilagodba i pomoć prevoditelja znakovnog jezika. Sve veća prisutnost gluhih osoba u različitim životnim aktivnostima i društveno socijalnim događanjima uz podršku prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika pokazatelj je sve veće potrebe za zapošljavanjem većeg broja prevoditelja koji bi vršili usluge prevođenja gluhim osobama. Brojni dokumenti na europskoj i nacionalnoj razini ističu važnost integracije gluhih i gluhoslijepih osoba u zajednicu. Europska socijalna povelja naglašava važnost socijalnog napretka kroz održanje i daljnji razvitak ljudskih prava i temeljnih sloboda. Svaka osoba ima pravo na autonomiju, socijalnu integraciju i sudjelovanje u životu zajednice. Zajedničke europske smjernice za prijelaz s institucionalne skrbi na usluge podrške za život u zajednici nužnim smatraju društvene promjene kako bi se javne usluge poput zdravstva, obrazovanja, prijevoza, stanovanja itd. na razini zajednice učinile uključivima i dostupnima svima, bez obzira na zdravstvene probleme, razinu ovisnosti o potpori ili invaliditetu korisnika.

Potrebe gluhih osoba prepoznalo je Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe osobe koje provodi projekt pod nazivom 'Širenje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika za gluhe i nagluhe osobe' „UP.02.2.2.09.0003 uz potporu Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u okviru otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) te je financiran u iznosu od 630.712,00kn. Kroz projekt je zaposlena prevoditeljica hrvatskog znakovnog jezika za gluhe osobe koji će biti podrška kroz 24 mjeseca za 20 gluhih osoba s područja Grada Zagreba i okolnih županija.