Odbori

Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe

Upravni odbor

Mirjana Juriša

Nives Gotovac

Lea Milašauskė

Nadzorni odbor

Ines Zovak

Marija Šoić

Marija-Amalija Gašpar

Sud časti

Dorijana Kavčić

Asja Barić

Tina Vrbanić